Privacy Verklaring

Mindfulness Velp bewaart enkel de gegevens die ze van jou telefonisch, schriftelijk of per mail ontvangt ten behoeve van de intake (meestal het kennismakingsgesprek) en tijdens de training. Hiervoor wordt expliciet mondeling of schriftelijk toestemming gevraagd. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. De bijzondere aanmeldings gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de training waar je belangstelling voor hebt tot maximaal 2 jaar na ontvangst.

Contactgegevens (naam, mailadres en jaar deelname training) worden bewaard en gebruikt voor individuele uitnodigingen voor activiteiten en voor het versturen van de digitale nieuwsbrief. Deze gegevens worden beveiligd bewaard tot het moment dat je aangeeft dat je uit het gegevensbestand wil. Afmelden voor de Nieuwsbrief kan eenvoudig door onderaan de Nieuwsbrief aan te geven dat je deze niet meer wil ontvangen.

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren of wil dat je gegevens verwijderd worden, kan dit steeds via een mail aan info@mindfulnessvelp.nl

Vanaf 25 mei 2018 wordt de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Ik ben bezig om mijn hele systeem van opslag en beveiliging van gegevens aan te passen aan deze wetgeving.